Savjeti za ugradnju i održavanje polikarbonatnih ploča

Smjer linija 
Pravilo je: linije postavljati ili okomito ili tako da voda teče u smjeru linija! Vodoravna ugradnja linija se ne preporuča (moguća pojava kondenzata)! Minimalni pad ploča 10 %.

Rezanje i bušenje
Rezati cirkularnom, skalpelom ili ubodnom pilom (alat mora biti dobro nabrušen)! Cirkularna pila sa velikim brojem zuba, ubodna sa listom za željezo. Piljevinu ispuhati komprimiranim zrakom. Bušiti svrdlima promjera 3 mm većim od promjera vijka i najmanje 20 mm od ruba ploče.

Savijanje
Savijanje je dozvoljeno  samo  po duljini ploče. Dozvoljeni minimalni polumjer savijanja («R») cca 175 x debljina ploče u mm. (ploču debljine 10 mm se smije saviti do R =1750 mm)

Spajanje ploča
Spojevi ploče izvode se u pravilu na Al spojnicama na podkonstrukciju sa podložnom gumom, ili izuzetno PC H spojnicom u rasponu.

Izlaganje zrakama sunca i skladištenje
Lexan thermoclear ploče zaštićene su od UV zraka obostrano i svejedno je koja se strana izlaže suncu. Folije skinuti najkasnije slijedeći dan nakon ugradnje.Ploče sa zaštitnom folijom skladištiti zaštićene od direktnih sunčevih zraka.

Zaštita prereza
Poprečni prerezi ploča zaštićuju se protuprašnim trakama. Pune trake se lijepe na vrh prerezane ploče a trake sa filtrom na njeno dno. Preko traka treba staviti U profile (Al, PVC ili PC ) jer nisu otporne na vremenske utjecaje.Koristiti neutralni silikon.

Dubina utora (falca)
Utor treba biti najmanje 20 mm. Zaštita od izbijanja iz okvira!

Hodanje po LTC  pločama
Direktno hodanje po pločama na krovnoj konstrukciji  nije moguće. Između nosača staviti široke daske i kretati se samo po njima. ( vidi sliku na foliji ploče )

Toplinsko rastezanje ploča i pucketanje
Korištenjem podložne gume ili dih trake smanjuje se škripanje i pucketanje  ploča prilikom promjene temperature zraka montiranih na metalnu ili drvenu konstrukciju, uz  uvjet da  guma prati smjer linija. Rastezanje ploča je veće što je dužina ploča veća. ( Razlika između temperature prilikom montaže, i trenutne temperature zraka od  +/- 40 °C dovodi do rastezanja ploče od max 4 mm po metru )

Čišćenje
Ploče čistiti hladnim ili mlakim otopinama deterdženata (npr. za pranje posuđa) i vrlo mekim krpama ili spužvama. Čišćenje oštrim predmetima ili otapalima nije moguće bez oštećenja površine ploče.

Garancija na polikarbonate vrijedi samo za montažu ploča prema  navedenim uputama, tabeli i originalnom priboru.


savjeti_za_ugradnju_tablica

savjeti_za_ugradnju_dimenzije* – dimenzija dostupna po  narudžbi
– unutar navedenih dimenzija
režemo tražene mjere

Za sva dodatna pitanja,
obratite nam se s povjerenjem !

info@csdoo.hr